Salgsvilkår 

Vi ønsker å gjøre det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp av våre nettbaserte produkter. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Fornøydgaranti I Indre Styrketrening 

Jeg vet dette fungerer og tar risikoen. Jeg ønsker at du som kunde skal få kunne kjenne at dette er rett for deg. Jeg tilbyr derfor en fornøyd-garanti på mine kurs - gitt at du har gjort kravene som medfølger.

Endring vil ikke skje om du ikke gjør noe. Hvis du har du fulgt kurset mitt i 10 uker (sett alle videoleksjoner, lastet ned alle PDF-er, gjort alle oppgaver i tildelte moduler og vært både med og aktiv i gruppa vår), men likevel merker at kurset ikke er for deg - er det bare å sende meg en mail i løpet av uke 11 av kurset, da det er ferdig, så får du alle pengene tilbake. Denne fornøydgarantien gjelder kun i uke 11, hverken før eller etter - så du har totalt 7 dager på å gi beskjed. 

(Det vil bli sjekket at du har gjort punktene som er nevnt over)

Angrefrist

Mitt kurs er ikke aktiviteter knyttet til jobb eller utdanning, og går inn under § 22 m i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, hvor det fremgår at det ikke lovbestemt angrerett på tjenester knyttet til fritidsaktiviteter. Kurset går også inn under §22n, "Digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt." Denne godkjennelsen ble gjort ved kjøp. Det er dermed ingen angrerett på dette kurset. 

Jeg ønsker likevel at du skal få kjenne på kroppen hvor bra dette er for deg og vil du skal være fornøyd. Vi gir deg derfor en fornøydgaranti, som beskrevet over.

Fornøydgarantien er kun gyldig ved kontakt via e-post til [email protected]

Ved eventer som retreat, piknik og maraton er det 14 dagers angrefrist fra kjøpsdato.

Avbestilling må skje innen en måned før eventet for å få refund.
Ingen refund den siste måneden før event, da er det bindende påmelding.

Ved Indre Energi er det 6 mnd bindingstid hvis du velger betalingsalternativet 299 kr/399 kr i måneden, og 1 måneds oppsigelsestid. Velger du 499 kr i måneden er det 1 måneds bindingstid og oppsigelsestid.

Indre Sirkel

Det er 12 måneders bindingstid, og avtalen er bindene.
Etter 12 måneder vil avtalen automatisk fornyes til et nytt år hvis ikke den er sagt opp på mail til [email protected] innen en måned før ny avtale starter. 

Indre Sirkel er et løpende abonnement etter ett år og fornyes automatisk. 

Oslo Maraton

Det gis ikke refusjon om du ikke kan komme og er påmeldt. 

Betingelser for deltagelse

Vi tar oss friheten til å melde ut deltagere som utviser ubehagelig oppførsel, uakseptabelt språkbruk, eller som på noen måte skaper en negativ atmosfære for andre deltagere eller ansatte.

Målet er å skape et positivt og trygt miljø der alle kan dele erfaringer, stille spørsmål, og lære sammen på en konstruktiv måte.

Vi ønsker at Indre Styrketrening, Indre Sirkel og Indre Kraft skal være en hyggelig, inkluderende og støttende plass for alle, og vil at alle skal behandle hverandre med vennlighet, respekt og høflighet.

Partene

Selger er Sandra Lyng AS, Adresse:Thunes vei 2, 0274 Oslo 

E-post: [email protected]

Telefonnummer: 98474366

Organisasjonsnummer: 988409111

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling

Betaling skjer via Klarna/Vipps/Bank-/Kredittkort.Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårig

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Levering

Kjøper får tilgang til første modul i kurset når kjøp og betaling av kurset er gjennomført.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Opphavsrett

Opphavsrett © Sandra Lyng AS. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i din kursperiode - som p.t. er 1 år fra kjøpsdato. Produktet er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til kurssidene.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i kurssportalen.

Hvis du ønsker å ta programmet sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem. Vi tilbyr grupperabatt ved kjøp av 3 eller flere lisenser.

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til de øvrige kursmedlemmene og teamet i Sandra Lyng AS.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere holdes strengt konfidensielt.

Sikkerhet og Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. 

Vi tar ditt personvern alvorlig, se her for mer om hvordan vi behandler dine data. 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig til denne mailadressen: [email protected]

Ansvarsbegrensning

Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Avlysing og utsettelse

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Sandra Lyng AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kurs-medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Dersom Sandra Lyng blir forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sandra Lyng AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Adresser og kontaktpersoner for Sandra Lyng AS er som følger:

E-post: [email protected]

Adresse: Sandra Lyng AS, Thunes vei 2, 0274 Oslo

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.